HP ProDesk

Máy tính cá nhân HP ProDesk 400 G4 Microtower (1HT52PA)

Máy tính cá nhân HP ProDesk 400 G4 Microtower (1HT52PA)

Tổng quan

Được thiết kế lại và sẵn sàng cho tương lai

Được thiết kế phù hợp với không gian làm việc hiện đại hiện tại và tương lai với khung nhỏ hơn 27% so với thế hệ trước đó của HP, HP ProDesk 400 MT được thiết kế lại đầy phong cách, đáng tin cậy, và bảo mật là một máy tính cá nhân mạnh mẽ với hiệu suất có khả năng mở rộng phát triển cùng doanh nghiệp.

Được thiết kế để phù hợp với không gian làm việc hiện đại, HP ProDesk 400 MT cung cấp một máy tính đáng tin cậy và giá cả phải chăng có khả năng mở rộng để phát triển doanh nghiệp của bạn.

Các tùy chọn mạnh mẽ

Hoạt động mạnh mẽ suốt cả ngày với bộ xử lý Intel® Core™ i3/i5/i7 Thế hệ 7 hiệu suất cao2, cùng bộ nhớ Intel® Optane™ tùy chọn và ổ cứng SSD3, bộ nhớ DDR4 lên tới 32 GB 3và cạc đồ họa rời3.

Khai triển mở rộng khoản đầu tư của bạn

Giá trị đầy đủ của khoản đầu tư của bạn đi kèm với việc khai triển kéo dài tuổi thọ máy tính của bạn. HP ProDesk 400 MT có ba khoang và ba khe cắm với chiều cao tối đa, và cổng cũ tùy chọn3 để kết nối với nhiều màn hình HP3.

Trung tâm kết nối

Với tổng số 8 cổng USB, 2 đầu ra video và kết nối Bluetooth®3 tùy chọn, HP ProDesk 400 MT trở thành trung tâm cho tất cả các thiết bị trong văn phòng của bạn.

Đã được thử nghiệm và sẵn sàng

HP ProDesk 400 MT đáng tin cậy đã trải qua 120.000 giờ của Quy trình Kiểm tra Tổng thể HP và bây giờ có một bộ lọc bụi tùy chọn3 giúp kéo dài tuổi thọ máy tính của bạn bằng cách giảm lượng bụi trong không khí trong môi trường làm việc đòi hỏi khắt khe nhất.

 

 

Xem chi tiết
Máy tính cá nhân HP ProDesk 400 G4 Microtower (1HT53PA)

Máy tính cá nhân HP ProDesk 400 G4 Microtower (1HT53PA)

Tổng quan

Được thiết kế lại và sẵn sàng cho tương lai

Được thiết kế phù hợp với không gian làm việc hiện đại hiện tại và tương lai với khung nhỏ hơn 27% so với thế hệ trước đó của HP, HP ProDesk 400 MT được thiết kế lại đầy phong cách, đáng tin cậy, và bảo mật là một máy tính cá nhân mạnh mẽ với hiệu suất có khả năng mở rộng phát triển cùng doanh nghiệp.

Được thiết kế để phù hợp với không gian làm việc hiện đại, HP ProDesk 400 MT cung cấp một máy tính đáng tin cậy và giá cả phải chăng có khả năng mở rộng để phát triển doanh nghiệp của bạn.

Các tùy chọn mạnh mẽ

Hoạt động mạnh mẽ suốt cả ngày với bộ xử lý Intel® Core™ i3/i5/i7 Thế hệ 7 hiệu suất cao2, cùng bộ nhớ Intel® Optane™ tùy chọn và ổ cứng SSD3, bộ nhớ DDR4 lên tới 32 GB 3và cạc đồ họa rời3.

Khai triển mở rộng khoản đầu tư của bạn

Giá trị đầy đủ của khoản đầu tư của bạn đi kèm với việc khai triển kéo dài tuổi thọ máy tính của bạn. HP ProDesk 400 MT có ba khoang và ba khe cắm với chiều cao tối đa, và cổng cũ tùy chọn3 để kết nối với nhiều màn hình HP3.

Trung tâm kết nối

Với tổng số 8 cổng USB, 2 đầu ra video và kết nối Bluetooth®3 tùy chọn, HP ProDesk 400 MT trở thành trung tâm cho tất cả các thiết bị trong văn phòng của bạn.

Đã được thử nghiệm và sẵn sàng

HP ProDesk 400 MT đáng tin cậy đã trải qua 120.000 giờ của Quy trình Kiểm tra Tổng thể HP và bây giờ có một bộ lọc bụi tùy chọn3 giúp kéo dài tuổi thọ máy tính của bạn bằng cách giảm lượng bụi trong không khí trong môi trường làm việc đòi hỏi khắt khe nhất.

 

Xem chi tiết
Máy tính HP ProDesk 400 G5 Microtower (4ST28PA)

Máy tính HP ProDesk 400 G5 Microtower (4ST28PA)

Tổng quan

Đáng tin cậy và sẵn sàng cho tương lai

Được thiết kế phù hợp với không gian làm việc hiện đại ngày nay và trong tương lai, chiếc HP ProDesk 400 SFF đầy phong cách, đáng tin cậy và bảo mật là một máy tính mạnh mẽ với hiệu suất có khả năng mở rộng để phát triển cùng doanh nghiệp.

Được thiết kế để phù hợp với không gian làm việc hiện đại, HP ProDesk 400 MT cung cấp một máy tính đáng tin cậy và giá cả phải chăng có khả năng mở rộng để phát triển doanh nghiệp của bạn.

Các tùy chọn mạnh mẽ

Hoạt động mạnh mẽ suốt cả ngày nhờ bộ xử lý Intel® Core™ Thế hệ 8 hiệu suất cao2 và các tùy chọn bao gồm bộ nhớ Intel® Optane™3, ổ đĩa thể rắn SSD4 và bộ nhớ DDR4 lên tới 32 GB4.

Khai triển mở rộng khoản đầu tư của bạn

Toàn bộ giá trị khoản đầu tư của bạn song hành với sự mở rộng giúp kéo dài tuổi thọ máy tính. HP ProDesk 400 MT có 3 ngăn và 3 khe với chiều cao tiêu chuẩn và các cổng tùy chọn4 để kết nối với tối đa là 3 màn hình HP5.

Trung tâm kết nối

Với tổng số 8 cổng USB và kết nối Bluetooth®4 tùy chọn, HP ProDesk 400 MT trở thành trung tâm cho tất cả các thiết bị trong văn phòng của bạn.

Đã được thử nghiệm và sẵn sàng

HP ProDesk 400 MT đáng tin cậy đã trải qua 120.000 giờ của Quy trình Kiểm thử Tổng thể HP6 và hiện có bộ lọc bụi tùy chọn4 để giúp kéo dài tuổi thọ máy tính của bạn bằng cách giảm lượng bụi hút vào từ không khí trong các môi trường làm việc đòi hỏi khắt khe nhất.

 

Xem chi tiết
Máy tính HP ProDesk 400 G5 Microtower (4ST33PA)

Máy tính HP ProDesk 400 G5 Microtower (4ST33PA)

Tổng quan

Đáng tin cậy và sẵn sàng cho tương lai

Được thiết kế phù hợp với không gian làm việc hiện đại ngày nay và trong tương lai, chiếc HP ProDesk 400 SFF đầy phong cách, đáng tin cậy và bảo mật là một máy tính mạnh mẽ với hiệu suất có khả năng mở rộng để phát triển cùng doanh nghiệp.

Được thiết kế để phù hợp với không gian làm việc hiện đại, HP ProDesk 400 MT cung cấp một máy tính đáng tin cậy và giá cả phải chăng có khả năng mở rộng để phát triển doanh nghiệp của bạn.

Các tùy chọn mạnh mẽ

Hoạt động mạnh mẽ suốt cả ngày nhờ bộ xử lý Intel® Core™ Thế hệ 8 hiệu suất cao2 và các tùy chọn bao gồm bộ nhớ Intel® Optane™3, ổ đĩa thể rắn SSD4 và bộ nhớ DDR4 lên tới 32 GB4.

Khai triển mở rộng khoản đầu tư của bạn

Toàn bộ giá trị khoản đầu tư của bạn song hành với sự mở rộng giúp kéo dài tuổi thọ máy tính. HP ProDesk 400 MT có 3 ngăn và 3 khe với chiều cao tiêu chuẩn và các cổng tùy chọn4 để kết nối với tối đa là 3 màn hình HP5.

Trung tâm kết nối

Với tổng số 8 cổng USB và kết nối Bluetooth®4 tùy chọn, HP ProDesk 400 MT trở thành trung tâm cho tất cả các thiết bị trong văn phòng của bạn.

Đã được thử nghiệm và sẵn sàng

HP ProDesk 400 MT đáng tin cậy đã trải qua 120.000 giờ của Quy trình Kiểm thử Tổng thể HP6 và hiện có bộ lọc bụi tùy chọn4 để giúp kéo dài tuổi thọ máy tính của bạn bằng cách giảm lượng bụi hút vào từ không khí trong các môi trường làm việc đòi hỏi khắt khe nhất.

Xem chi tiết
Máy tính HP ProDesk 400 G5 Microtower (4ST34PA)

Máy tính HP ProDesk 400 G5 Microtower (4ST34PA)

Tổng quan

Đáng tin cậy và sẵn sàng cho tương lai

Được thiết kế phù hợp với không gian làm việc hiện đại ngày nay và trong tương lai, chiếc HP ProDesk 400 SFF đầy phong cách, đáng tin cậy và bảo mật là một máy tính mạnh mẽ với hiệu suất có khả năng mở rộng để phát triển cùng doanh nghiệp.

Được thiết kế để phù hợp với không gian làm việc hiện đại, HP ProDesk 400 MT cung cấp một máy tính đáng tin cậy và giá cả phải chăng có khả năng mở rộng để phát triển doanh nghiệp của bạn.

Các tùy chọn mạnh mẽ

Hoạt động mạnh mẽ suốt cả ngày nhờ bộ xử lý Intel® Core™ Thế hệ 8 hiệu suất cao2 và các tùy chọn bao gồm bộ nhớ Intel® Optane™3, ổ đĩa thể rắn SSD4 và bộ nhớ DDR4 lên tới 32 GB4.

Khai triển mở rộng khoản đầu tư của bạn

Toàn bộ giá trị khoản đầu tư của bạn song hành với sự mở rộng giúp kéo dài tuổi thọ máy tính. HP ProDesk 400 MT có 3 ngăn và 3 khe với chiều cao tiêu chuẩn và các cổng tùy chọn4 để kết nối với tối đa là 3 màn hình HP5.

Trung tâm kết nối

Với tổng số 8 cổng USB và kết nối Bluetooth®4 tùy chọn, HP ProDesk 400 MT trở thành trung tâm cho tất cả các thiết bị trong văn phòng của bạn.

Đã được thử nghiệm và sẵn sàng

HP ProDesk 400 MT đáng tin cậy đã trải qua 120.000 giờ của Quy trình Kiểm thử Tổng thể HP6 và hiện có bộ lọc bụi tùy chọn4 để giúp kéo dài tuổi thọ máy tính của bạn bằng cách giảm lượng bụi hút vào từ không khí trong các môi trường làm việc đòi hỏi khắt khe nhất.

Xem chi tiết
Máy tính HP ProDesk 400 G5 Microtower (4ST35PA)

Máy tính HP ProDesk 400 G5 Microtower (4ST35PA)

Đáng tin cậy và sẵn sàng cho tương lai

Được thiết kế phù hợp với không gian làm việc hiện đại ngày nay và trong tương lai, chiếc HP ProDesk 400 SFF đầy phong cách, đáng tin cậy và bảo mật là một máy tính mạnh mẽ với hiệu suất có khả năng mở rộng để phát triển cùng doanh nghiệp.

Được thiết kế để phù hợp với không gian làm việc hiện đại, HP ProDesk 400 MT cung cấp một máy tính đáng tin cậy và giá cả phải chăng có khả năng mở rộng để phát triển doanh nghiệp của bạn.

Các tùy chọn mạnh mẽ

Hoạt động mạnh mẽ suốt cả ngày nhờ bộ xử lý Intel® Core™ Thế hệ 8 hiệu suất cao2 và các tùy chọn bao gồm bộ nhớ Intel® Optane™3, ổ đĩa thể rắn SSD4 và bộ nhớ DDR4 lên tới 32 GB4.

Khai triển mở rộng khoản đầu tư của bạn

Toàn bộ giá trị khoản đầu tư của bạn song hành với sự mở rộng giúp kéo dài tuổi thọ máy tính. HP ProDesk 400 MT có 3 ngăn và 3 khe với chiều cao tiêu chuẩn và các cổng tùy chọn4 để kết nối với tối đa là 3 màn hình HP5.

Trung tâm kết nối

Với tổng số 8 cổng USB và kết nối Bluetooth®4 tùy chọn, HP ProDesk 400 MT trở thành trung tâm cho tất cả các thiết bị trong văn phòng của bạn.

Đã được thử nghiệm và sẵn sàng

HP ProDesk 400 MT đáng tin cậy đã trải qua 120.000 giờ của Quy trình Kiểm thử Tổng thể HP6 và hiện có bộ lọc bụi tùy chọn4 để giúp kéo dài tuổi thọ máy tính của bạn bằng cách giảm lượng bụi hút vào từ không khí trong các môi trường làm việc đòi hỏi khắt khe nhất.

Xem chi tiết
Phản hồi của bạn